Litteratur og artikler


Herunder kan du blive klogere på og dykke endnu mere ned i Bess Mensendieck og hendes gymnastiksystem. Vi har samlet både artikler, forskningsrapporter og udgivelser.

God læselyst!

 

Læs her om, hvordan Bess Mensendieck inspirerede til Pilates.

Læs artiklen "Mensendieck, de daglige bevægelsers skønhed".

Fortegnelse over forskningsrapporter


Titel

År

Forfatter

Supplerende oplysninger

A pilot study of body awareness programs in the treatment of fibromyalgia syndrome

2000

Sally Aspegren Kendall, Kerstin Brolin-Magnusson, Birgitta Sören, Björn Gerdle,
and Karl Gustav Henriksson

ARTICLE in ARTHRITIS CARE AND RESEARCH: THE OFFICIAL JOURNAL OF THE ARTHRITIS HEALTH PROFESSIONS
ASSOCIATION · NOVEMBER 2000

Exercises for prevention of recurrences of low-back pain

2010

Brian KL Choi1, Jos H Verbeek2, Wilson Wai-San Tam3, Johnny Y Jiang4

Cochrane Database of Systematic Reviews

PCA in studying coordination and variability: a tutorial

2010

Andreas Daffertshofer a,*, Claudine J.C. Lamoth a,b, Onno G. Meijer a, Peter J. Beek

 

Fra tante til ekspert
Mensendieck som system og erfaring

2007

Tone Dahl-Michelsen

Mastergradsoppgave ved Institutt for sykepleievitenskap og
helsefag, seksjon for helsefag, Det medisinske fakultet
Universitet i Oslo

A brief history of somatic practices
and dance: historical development of
the field of somatic education and its
relationship to dance1

2009

Martha Eddy Moving On Center/Center for Kinesthetic
Education, NYC

Journal of Dance and Somatic Practices Volume 1 Number 1

No difference between postural exercises and strength
and fitness exercises for early, non-specific, work-related
upper limb disorders in visual display unit workers:
a randomised trial

2008

Marjon D van Eijsden-Besseling1, J Bart Staal 2, Antonius van Attekum2, 3, Rob A de Bie2
and Wim JA van den Heuvel2

 

Body awareness therapy for patients with fibromyalgia and chronic pain

2005

GUNVOR GARD

Department of Health Sciences, Lulea˚ University, Sweden and Department of Physical Therapy, Lund University, Sweden

Mensendieck
og musikk
musikk som virkemiddel til å skape treningsglede
i mensendiecktrening

2006

Benjamin Haldorsen

Hovedfagsoppgave i musikkvitenskap
Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet
Institutt for musikkvitenskap
Høsten 2006

Reliability and validity of a standardized
Mensendieck physiotherapy test (SMT)

2006

Gro Killi Haugstad MHS, Tor S. Haugstad MD PhD, Unni Kirste MD, Siv Leganger PsD, Brit Hammel BHS, Inger Klemmetsen BHS & Ulrik F. Malt MD
PhD

Physiotherapy Theory and Practice

Mensendieck somatocognitive therapy as treatment
approach to chronic pelvic pain: Results of a randomized
controlled intervention study

2006

Gro K. Haugstad, MHS,a,b,* Tor S. Haugstad, MD, PhD,c Unni M. Kirste, MD,d
Siv Leganger, PsD,a Inger Klemmetsen, BHS,b Ulrik F. Malt, MD, PhDa

American Journal of Obstetrics and Gynecology (2006) 194, 1303–10

Continuing improvement of chronic Continuing improvement of chronic pelvic pain in women
after short-term Mensendieck somatocognitive
therapy: results of a 1-year follow-up study

2008

Gro K. Haugstad, MHS, PhD; Tor S. Haugstad, MD, PhD; Unni M. Kirste, MD; Siv Leganger, PsD;
Slawomir Wojniusz, MHS; Inger Klemmetsen, BHS; Ulrik F. Malt, MD, PhD

www.AJOG.org

Posture, movement patterns, and body awareness in women with chronic
pelvic pain

2006

Gro Killi Haugstada,d,4, Tor S. Haugstadc, Unni M. Kirsteb, Siv Legangera, Slawomir Wojniusza,d, Inger Klemmetsend, Ulrik F. Malta

Journal of Psychosomatic Research 61 (2006) 637– 644

Pelvis-Thorax Coordination in the Transverse Plane During
Walking in Persons With Nonspecific Low Back Pain

2002

Claudine J. C. Lamoth, MSc,*† Onno G. Meijer, PhD,* Paul I. J. M. Wuisman, PhD,†

SPINE Volume 27, Number 4, pp E92–E99
©2002, Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

Mensendiecksystemet i et didaktisk perspektiv -

1989

Nina Bugge Rigault

Hovedopgave Oslo Universitet

Appendix B: Compilation of Somatic Practices

 

Thecla Schiphorst

 

The Expressive Efficiencies of American Delsarte and
Mensendieck Body Culture

2010

Robin Veder

From: Modernism/modernity
Volume 17, Number 4, November 2010
pp. 819-838 | 10.1353/mod.2010.0037

P R O F I L E
MENSENDIECK REMEDIAL THERAPY

 

 

Publication by the
Dutch Mensendieck Remedial Therapists Association
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

The Effect og a Mensendieck Exercise Program os Secondary Prophylaxix for Recurrent Low Back Pain

1999

 

Margreth B Soukup m.fl.

Mensendieck i skolen - Praksisrapport, Mensendieck-skolen i Oslo, Høyskole i fysioterapi

1984

utarbeidet av studentene Mia Gjessing, Gro Elisabeth K. Sagstad, Elisabeth H. Andreassen

Udgiver: MHF?.

Udgivelser af Bess Mensendieck


1906 Körperkultur des Weibes : praktisch hygienische und praktisch ästhetische Winke - Skifter titel til Körperkultur der Frau og indholdet er det samme jfr. BM's forord til 5. oplag af Körperkultur der Frau i udgaven af 1919. Bog

1906 m.fl. "Körperkultur der Frau (tidligere - des Weibes), 1. udgave by Bruckmann
221 sider og 32 sider med billeder af øvelser - ikke oversat
genudgivet i 1907, 1908, 1909, 1912, 1919, 1920, 1924 og 1925" Bog

"1923 - 1930" "Funktionelles Frauenturnen (1. udgave) München
Funktionelles Frauenturnen-Munchen 1930 (2. forbedrede udgave) 2 fotos mere og ændret forkortet erklæring bagest i bog mm." Bog

1926 Mein System. In: Ludwig Pallat, Franz Hilker: Künstlerische Körperschulung. Breslau 1926. Artikler

1926 "Introduction to the Mensendieck-System.
Optrykt i Dansk Mensendiek-forbunds 50 årsjubilæum 1925-1975 - særtryk. (original på DMF-lager)" Artikel

1927 Bewegungsprobleme : die Gestaltung schöner Arme -Bog

1929 "Anmut der Bewegung im täglichen Leben
Er ikke direkte forarbejde til It's up to You / De daglige bevægelsers skønhed på trods af titlen og fælles foto" Bog

1931 It's up to you Bog

1931, 1976 og 1988 "De daglige bevægelsers skønhed - Oversat av Gudrun Svendsen efter originaltitel: It`s up to you 1931, Strubes Forlag
første udgave på dansk - Strubes forlag ApS, Viby Sjælland - 1976
I 1988 genoptryk udgivet af Dansk Mensendieckforbund. Tryk Narayana Press, Gylling" Bog

1932 A Perspektive og the Mensendieck System og Functional Exercises,New York - copyright 1932 (original DMF-lager) Hæfte

1937 The Mensendieck system of functional exercises; for educating the musculature according to the mechanical laws that underlie its operation, and for improving the muscle-automatisms that are used for performing every day movements, so that their effect upon the body architecture may be constructive - The Southworth-Anthoensen press, Portland Maine. Bog

1954 Look better, feel better. The world-renowned Mensendieck system of functional movements, etc. [With illustrations.] Harper and brothers Pbilisher 1954 Bog

1955 "Vackrare - friskare : Menschendieckgymnastikens principer och grundläggande övningar (2. opl. I 1987) (1. udg. 1955) Svensk Tryck, Stockholm 1987
Oversat fra Look better, feel better 1954" Bog

1910 Universitätsbibliothek <Regensburg> ; Paul-Ernst-Archiv/Sammlung Kutzbach ; Signatur: 250/AM 95802 B8-11,3/6 2 Breve
Brief von Bess M. Mensendieck an Else Ernst
"Mensendieck, Bess M. (1864-1957) [Verfasser], Ernst, Else (1874-1946) [Adressat]
dateret Berlin, 17.3. 1910 (jfr. brev) og nr. 2 dateret 17. juni 1910 Lofthus, Hardanger, jfr. brev og kuvert. - Deutsch ; Brief ;Handschrift
Verfügbar, am Standort."

1910 Deutsches Literaturarchiv <Marbach, Neckar> / Handschriftenabteilung ; Signatur: A: Schultze-Naumburg Brev
Pfad: Paul-Ernst-Archiv/Sammlung Kutzbach / Nachlaß Else Ernst
DE-611-HS-526461, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-526461
Erfassung: 3. April 2003 ; Modifikation: 28. April 2003 ; Synchronisierungsdatum: 2016-02-10T17:28:53+01:00

Brief von Bess M. Mensendieck an Paul Schultze-Naumburg
Mensendieck, Bess M. (1864-1957) [Verfasser], Schultze-Naumburg, Paul (1869-1949) [Adressat]
Berlin, 31.01.1909 [31.01.1909]. - 1 Bl.